دوشنبه, 18 فروردين 1399
  • ساعت : ۳:۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۸۰۰۶
در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسه ی# ISI ضریب نفوذ یا # Impact Factor جدید مجلات را اعلام كرد

مجله ca-cancer journal for clinicians با ضريب نفوذ 223/679 بيشترين مقدار را دارد.
در ايران مجله international journal of health policy and management در ركوردي بي سابقه ضريب نفوذ 4/485 را كسب كرده است.
{از درج هرگونه فايل pdf براي اعلام if خودداري نموده }

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0