شنبه, 16 فروردين 1399
  • ساعت : ۳:۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۸۰۰۹
برنامه كارگاه ساخت پروفایلهای علمی برای اعضای هیئت علمی

ردیف

نام مرکز

تاریخ

ساعت

مدرسان

1

دانشکده پزشکی

شنبه 10 شهریور 97

15-9

خانم سوسن شاه خدابنده

خانم فاطمه صادقلو

کارشناسان علم سنجی دانشگاه

مرکز آموزشی درمانی رجایی

یکشنبه 11 و دوشنبه 19شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی کمالی

یکشنبه 18 شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی مدنی

چهارشنبه 21 شهریور 97

15-9

دانشکده پرستاری

یکشنبه 25 شهریور 97

15-9

مرکز آموزشی درمانی امام علی

سه شنبه 27 شهریور 97

15-9

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0